Λήψη αρχείου backup

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την λήψη αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων σας. Η εφαρμογή προτείνει τον φάκελο (folder) του διακομιστή (server) στον οποίο θα αποθηκευτεί το αντίγραφο.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς του αντιγράφου και τοπικά (client) και σ’ αυτή την περίπτωση επιλέξτε τον φάκελο στον σταθμό εργασίας σας που θα αποθηκευτεί το αντίγραφο. Μπορείτε να καθορίσετε αν θα κρατηθεί ή όχι αντίγραφο του backup στον διακομιστή (server). Οι επιλογές του χρήστη αποθηκεύονται και προτείνονται την επόμενη φορά που θα εκτελεστεί η εργασία.

Επιλέξτε «Εκτέλεση» για να ολοκληρωθεί η εργασία.

Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα κατά την λήψη του backup από τον SQL Server, τότε αυτό θα εμφανιστεί σε ειδική σελίδα log με τα προβλήματα, όπως πχ. αν δεν έχει καθοριστεί το LOGICAL NAME ή το LOGICAL NAME LOG στον SQL Server.

.