Πετρέλαιο θέρμανσης

Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης των συναλλαγών πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) θέρμανσης.

.

Στοιχεία ειδών

.

Για να διαχειριστεί ένα είδος ως πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει στα στοιχεία ειδών, το πεδίο «Ειδικά χαρακ/κά» να έχει τιμή 34 – Πετρέλαιο θέρμανσης ή 35 – Πετρέλαιο κίνησης (Διαθέσιμοι πόροι > Αποθέματα > Στοιχεία ειδών).

.

.

.

Στοιχεία πελατών / προμηθευτών

.

Στα στοιχεία πελατών / προμηθευτών θα πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός πληρωμής του λογαριασμού ΔΕΗ. Επιπλέον στα στοιχειά των προμηθευτών θα πρέπει να συμπληρωθεί και ο κωδικός ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.. Κάθε συναλλασσόμενος έχει την δική του καρτέλα στοιχείων, με συμπληρωμένα τα πεδία ΑΦΜ, Διεύθυνση, Ταχ. Κώδικας, Πόλη (Συναλλασσόμενοι > Πελάτες / Προμηθευτές > Στοιχεία πελατών / προμηθευτών).

.

.

.

Παραστατικά πώλησης / αγοράς

.

Στα παραστατικά πωλήσεων/αγορών θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα πεδία «Σκοπός διακίνησης», «Αρ. αυτοκινήτου» και «Τρόπος αποστολής» (Παραστατικά > Πωλήσεις > Παραστατικά πώλησης / αγορές/δαπάνες).

.

.

Πίνακες

.

Στους γενικούς πίνακες καθορίζονται οι απαραίτητοι σκοποί διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης (Πίνακες > Γενικοί > Σκοποί διακίνησης).

.

.

Ενώ στους πίνακες των πωλήσεων/αγορών καθορίζονται οι τρόποι αποστολής του (Πίνακες > Πωλήσεις > Τρόποι αποστολής).

.

.

Εργασίες πετρελαίου θέρμανσης

.

Στην εργασία Μηχανογραφική έκδοση παράγεται το αρχείο που θα υποβληθεί στον υπουργείο. Συμπληρώνετε το χρονικό διάστημα που θα καλύπτει και ορίζετε τον φάκελο που θα αποθηκευτεί το παραγόμενο αρχείο. Επιλέγετε «Εκτέλεση» για ολοκλήρωση της εργασίας. Το όνομα του αρχείου παράγεται αυτόματα (Εργασίες > Πετρέλαιο θέρμανσης > Μηχανογραφική έκδοση).

.

.

Χρησιμοποιήστε την εργασία Ηλεκτρονική υποβολή για την αποστολή του αρχείου στο υπουργείο. Επιλέγετε το σχετικό αρχείο και στη συνέχεια «Εκτέλεση» για ολοκλήρωση της εργασίας (Εργασίες > Πετρέλαιο θέρμανσης > Ηλεκτρονική υποβολή).

.

.

Η εργασία «Εκτύπωση» σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της αναλυτικής κατάστασης του πετρελαίου θέρμανσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Εργασίες > Πετρέλαιο θέρμανσης > Εκτύπωση).

.

.

Παραμετροποίηση

.

Στις ειδικές παραμέτρους των πρατηρίων καυσίμων καθορίζετε τον αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ της εταιρίας που απαιτείται για την παραγωγή του αρχείου ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Επίσης συμπληρώνετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης που απαιτούνται για την ηλεκτρονική υποβολή του αρχείου, τους τρόπους αποστολής και τους σκοπούς διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης (Οργάνωση > Παράμετροι > Πρατήρια καυσίμων).

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Στο σχεδιασμό των παραστατικών πώλησης / αγοράς που χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές του πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει η τιμή του πεδίου «Ενημερώνει ΗΦΑΙΣΤΟΣ» να είναι «ΝΑΙ» (Οργάνωση > Σχεδιασμοί > Παραστατικών > Παραστατικά πώλησης / αγοράς).

.

.

.