Συγκεντρωτική εικόνα

Η εργασία προβάλει τους προμηθευτές που είναι ομαδοποιημένοι βάση ενός κοινού κωδικού συσχέτισης. Οι επιλογές «Οικονομικά» και «Γραφικά» παρουσιάζουν ομαδοποιημένα τα οικονομικά στοιχεία των προμηθευτών που έχουν σαν σημείο αναφοράς ένα κύριο προμηθευτή