Ενημέρωση φόρων κατά είδος

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προσθήκη, αλλαγή και αφαίρεση των ειδικών φόρωνπωλήσεων / αγορών στα σταθερά στοιχεία ειδών.
Αρχικά επιλέγετε τα είδη των οποίων τα στοιχεία των ειδικών φόρων θα ενημερωθούν. Στην συνέχεια καθορίζετε αν οι φόροι αφορούν τις πωλήσεις ή τις αγορές. Επιλέγετε τον ειδικό φόρο, τον συντελεστή του φόρου και την ελάχιστη τιμή εφαρμογής του. Τέλος καθορίζετε την επιθυμητή ενέργεια (αλλαγή συντελεστή ή προσθήκη ή αφαίρεση). Για να ολοκληρωθεί η εργασία επιλέγετε «Εκτέλεση».