Παραστατικά από πωλήσεις

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την δημιουργία παραστατικών παραγωγής από παραστατικά πωλήσεων.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την λειτουργία της εργασίας είναι, τα είδη να μην έχουν ειδική διαχείριση (χρώμα/μέγεθος, παρτίδες, serial number) και να υπάρχει προδιαγραφή για αυτά. Οι παραγγελίες πελατών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Κατά την είσοδο σας στην εργασία καθορίζετε τη σειρά του παραστατικού παραγωγής που θα δημιουργηθεί, την κατάσταση του και τον αποθηκευτικό χώρο ανάλωσης. Στη συνέχεια χρησιμοποιείτε τα φίλτρα για να καθορίσετε τα παραστατικά πωλήσεων από τα οποία θα προέλθουν τα παραστατικά παραγωγής και επιλέγετε «Εκτέλεση» για ολοκλήρωση της εργασίας.

.