Αναλυτικό καθολικό

Η εργασία χρησιμοποιείται για την εκτύπωση του αναλυτικού καθολικού (καρτέλες) των λογαριασμών λογιστικής. Ορίστε το εύρος των λογαριασμών και των κινήσεων αυτών που θα περιλαμβάνει η εκτύπωση. Επίσης μπορείτε να καθορίσετε το νόμισμα, αν θα περιλαμβάνονται οι εγγραφές που δεν κινήθηκαν στο χρονικό διάστημα που ορίσατε και αυτές με μηδενικό υπόλοιπο. Για κάθε λογαριασμό απεικονίζεται η καρτέλα του, που περιλαμβάνει τον κωδικό και την περιγραφή του και για κάθε κίνηση του τις παρακάτω πληροφορίες:

 τη ημερομηνία,
 τον κωδικό παραστατικού,
 τον κωδικό κίνησης,
 την αιτιολογία κίνησης,
 την αξία χρέωσης ή πίστωσης και
 το προοδευτικό υπόλοιπο του λογαριασμού.

Ο κωδικός του λογαριασμού λειτουργεί σαν υπερσύνδεση για την προβολή των στοιχείων του ενώ το παραστατικό σαν υπερσύνδεση για την προβολή της αντίστοιχης κίνησης του λογαριασμού.

.

Προηγούμενο

Ημερολόγιο