Δημιουργία δαπανών

Η εργασία χρησιμοποιείται για την δημιουργία δαπανών με βάση τους λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής. Χρησιμοποιείστε τα φίλτρα αναζήτησης (κωδικός, περιγραφή, λογιστική κατηγορία, είδος λογαριασμού, χαρακτηριστικό 1 & 2, κινείται και μεταφέρεται) για να καθορίσετε τους λογαριασμούς που θα αντιγραφούν ως δαπάνες, υπηρεσίες ή άλλα έσοδα. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής Κατηγορίας ΦΠΑ, που υπερισχύει (αν καθοριστεί) της κατηγορίας ΦΠΑ των λογαριασμών και Λογαριασμού ΦΠΑ δαπανών.

Αν δεν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή «Αναλυτική επιλογή» επιλέγοντας «Επόμενο» θα δημιουργηθούν δαπάνες σύμφωνα με τα δεδομένα των φίλτρων αναζήτησης.

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει αναλυτική επιλογή επιλέγοντας «Επόμενο» η εφαρμογή εμφανίζει λίστα λογαριασμών βάση των φίλτρων αναζήτησης. Η επιλογή και αποεπιλογή των λογαριασμών γίνεται με το πλήκτρο [Space]. Πατήστε «Εκτέλεση» για να ολοκληρωθεί η εργασία και να δημιουργηθούν οι δαπάνες.

Βασική προϋπόθεση για την λειτουργία της εργασίας είναι η μάσκα κωδικού των υπηρεσιών / δαπανών να είναι ίδια με αυτή των λογαριασμών λογιστικής ή κενή.

 

.

.