Εικόνα myDATA

Η πρώτη σειρά από κάρτες σε κάθε τύπο εγγραφής myDATA προβάλλει τον αριθμό των εγγραφών myDATA που έχει εμφανίζει πρόβλημα.

Η πρώτη κάρτα, της πρώτης σειράς των εγγραφών, που αφορούν πωλήσεις/έσοδα και αγορές/έξοδα αναφέρεται στα παραστατικά πωλήσεων/εσόδων και αγορών/εξόδων, ενώ οι υπόλοιπες κάρτες αναφέρονται στις εγγραφές myDATA των παραστατικών αυτών.

.