Ημερολόγιο παραγωγής

Η εργασία αφορά την παρακολούθηση των παραστατικών παραγωγής με κατάσταση «Προγραμματισμένο».

.

.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται επηρεάζεται από τα παρακάτω κριτήρια.

 Επιλογή: Επιλέξτε τους τύπους των ενεργειών (παραγωγής ή/ και χρήστη) που θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο.
 Ημέρα: Με την συγκεκριμένη επιλογή το ημερολόγιο προβάλλεται σε ημερήσια βάση.
 Εβδομάδα: Με την συγκεκριμένη επιλογή το ημερολόγιο προβάλλεται σε εβδομαδιαία βάση.
 Μήνας: Με την συγκεκριμένη επιλογή το ημερολόγιο προβάλλεται σε μηνιαία βάση.
 Έτος: Με την συγκεκριμένη επιλογή το ημερολόγιο προβάλλεται σε ετήσια βάση.
 Πρόγραμμα: Η συγκεκριμένη επιλογή παρουσιάζει την χρονική λίστα (timeline) των εγγραφών του ημερολογίου.
 Συνοπτικά: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής, η εφαρμογή ομαδοποιεί τις εγγραφές σε δύο κατηγορίες, χρήστη και παραγωγής. Για την προβολή των εγγραφών μιας κατηγορίας την επιλέγετε και κάνετε διπλό κλικ. Για την προβολή των λεπτομερειών μιας εγγραφής επιλέγετε την επιθυμητή και κάνετε διπλό κλικ.

Η απενεργοποίηση της επιλογής, εμφανίζει για κάθε εγγραφή που αφορά τον χρήστη τον τίτλο της ενέργειας και για κάθε εγγραφή που αφορά την παραγωγή τον κωδικό και την περιγραφή του παραγόμενου, το παραστατικό, την ποσότητα παραγόμενου, την περιγραφή του παραστατικού και την φάση. Για την προβολή των λεπτομερειών μιας ενέργειας επιλέξτε την και κάντε διπλό κλικ.

 Ανανέωση: Η ενεργοποίηση της επιλογής επιτρέπει την άμεση ανανέωση του ημερολογίου.
 Συγχρονισμός: Αφορά τις ενέργειες που έχουν προστεθεί από τον χρήστη και μπορούν να συγχρονιστούν με το ημερολόγιο του Outlook ώστε να εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση υπενθύμισης.
 Παραστατικά: Επιλέγετε τα παραστατικά παραγωγής που θα εμφανιστούν στο ημερολόγιο.
 Φάσεις παραγωγής: Επιλέγετε την φάση παραγωγής που θα έχουν τα παραστατικά που θα εμφανιστούν στο ημερολόγιο.
 Πεδίο αναζήτησης: Χρησιμοποιήστε το πεδίο για την αναζήτηση των εγγραφών του ημερολογίου. Για τις εγγραφές που αφορούν το χρήστη πληκτρολογήστε τον τίτλο της ενέργειας.

.

Η επιλογή του μήνα γίνεται είτε από την μπάρα κύλισης που υπάρχει στα δεξιά του ημερολογίου, είτε χρησιμοποιώντας τα βέλη που υπάρχουν στο μηνιαίο ημερολόγιο, στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.

Κατά την επιλογή ημέρας εμφανίζονται στο δεξί μέρος της οθόνης οι κινήσεις της συγκεκριμένης ημέρας.

.

Για την εγγραφή μιας ενέργειας χρήστη επιλέγετε την επιθυμητή ημερομηνία και με διπλό κλικ προβάλλεται η οθόνη «Κινήσεις ημερολογίου χρήστη». Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

 Τίτλος: Συμπληρώστε τον τίτλο της ενέργειας π.χ. ραντεβού.
 Έναρξη: Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα έναρξης της ενέργειας.
 Λήξη: Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα λήξης της ενέργειας.
 Υπενθύμιση: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα αν επιθυμείτε υπενθύμιση και το χρονικό διάστημα αυτής.
 Χρώμα: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα το χρώμα με το οποίο θα εμφανίζεται η ενέργεια στο πίνακα του ημερολογίου.
 Παρατήρηση & Παρατήρηση 2: Συμπληρώστε παρατηρήσεις σχετικές με την ενέργεια.
 Σχόλια: Συμπληρώστε σχόλια που συνδέονται με την ενέργεια.

.

Για αποθήκευση της εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση».

.