Πρότυπα άρθρα

Η συγκεκριμένη επιλογή σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μοντέλα λογιστικών άρθρων που χρησιμοποιούνται συχνά προκειμένου να γίνεται ταχύτατα η καταχώρηση τους. Κάθε φορά που θα θέλετε να εισάγετε ένα άρθρο σε κάποιο ημερολόγιο λογιστικής θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε όποιο από αυτά επιθυμείτε.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» . Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε πρότυπο άρθρο είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του πρότυπου άρθρου. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του πρότυπου άρθρο. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
 Ενεργή: Δηλώστε αν το πρότυπο άρθρου είναι ενεργό ή όχι.
 Σειρά: Ορίστε τη σειρά παραστατικών λογιστικής που θα προτείνεται κατά την εισαγωγή άρθρου με βάση το πρότυπο.
 Αιτιολογία & Αιτιολογία 2: Συμπληρώστε τα πεδία επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία «Πίνακες – Γενική λογιστική – Αιτιολογίες λογιστικής».
 Α/Α: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τον αύξων αριθμό της γραμμής.
 Κωδικός: Εισάγετε τον λογαριασμό της λογιστικής που θέλετε να συμμετέχει στο άρθρο.
 Τύπος υπολογισμού: Εισάγετε τον τύπο βάσει του οποίου θα υπολογίζεται η αξία της γραμμής του άρθρου.
 Ενημέρωση: Ορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώνεται ο λογαριασμός κατά την καταχώρηση του άρθρου, δηλαδή εάν θα χρεώνεται ή θα πιστώνεται.
 Αιτιολογία & Αιτιολογία 2: Συμπληρώστε τα πεδία επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί σε σχετική εργασία «Πίνακες – Λογαριασμοί – Αιτιολογίες λογαριασμών».

.