Ημερολόγιο εξοπλισμού

Η εργασία αφορά τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των κινήσεων εξοπλισμού.

.

Calendar

Description automatically generated

.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται επηρεάζεται από τα παρακάτω κριτήρια.

 Επιλογή: Επιλέξτε τους τύπους των ενεργειών (εξοπλισμού ή/ και χρήστη) που θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο.
 Ημέρα: Με την συγκεκριμένη επιλογή το ημερολόγιο προβάλλεται σε ημερήσια βάση.
 Εβδομάδα: Με την συγκεκριμένη επιλογή το ημερολόγιο προβάλλεται σε εβδομαδιαία βάση.
 Μήνας: Με την συγκεκριμένη επιλογή το ημερολόγιο προβάλλεται σε μηνιαία βάση.
 Έτος: Με την συγκεκριμένη επιλογή το ημερολόγιο προβάλλεται σε ετήσια βάση.
 Πρόγραμμα: Η συγκεκριμένη επιλογή παρουσιάζει την χρονική λίστα (timeline) των εγγραφών του ημερολογίου.
 Συνοπτικά: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής η εφαρμογή ομαδοποιεί τις εγγραφές σε δύο κατηγορίες χρήστες και εξοπλισμοί. Για την προβολή των ενεργειών μιας κατηγορίας την επιλέγετε και κάνετε διπλό κλικ. Για την προβολή των λεπτομερειών μιας ενέργειας επιλέγετε την επιθυμητή και κάνετε διπλό κλικ.

Η απενεργοποίηση της επιλογής εμφανίζει για κάθε εγγραφή που αφορά τον χρήστη τον τίτλο της ενέργειας και την ώρα έναρξης και λήξης της και για κάθε εγγραφή που αφορά εξοπλισμό την ώρα έναρξης και λήξης της κίνησης, τον κωδικό, την περιγραφή και τον τύπο εξοπλισμού. Για την προβολή των λεπτομερειών μιας ενέργειας επιλέξτε την και κάντε διπλό κλικ.

 Ανανέωση: Η ενεργοποίηση της επιλογής επιτρέπει την άμεση ανανέωση του ημερολογίου.
 Συγχρονισμός: Αφορά τις ενέργειες που έχουν προστεθεί από τον χρήστη και μπορούν να συγχρονιστούν με το ημερολόγιο του Outlook ώστε να εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση υπενθύμισης.
 Πρόσωπα: Η επιλογή προσώπου θα εμφανίσει στο ημερολόγιο τις κινήσεις εξοπλισμού που συνδέονται με αυτό.
 Καταστάσεις: Η επιλογή κατάστασης κίνησης εξοπλισμού θα εμφανίσει στο ημερολόγιο τις κινήσεις εξοπλισμού που αφορούν την επιλεγμένη.
 Τύποι κινήσεων: Η επιλογή τύπου κίνησης εξοπλισμού θα εμφανίσει στο ημερολόγιο τις κινήσεις εξοπλισμού που αφορούν τον επιλεγμένο.
 Τύποι εξοπλισμού: Η επιλογή τύπου εξοπλισμού θα εμφανίσει στο ημερολόγιο τις κινήσεις εξοπλισμού που αφορούν τον επιλεγμένο.
 Χρήστες: Αν στο πεδίο «Επιλογή» έχετε ορίσει την τιμή «Χρήστη» επιλέξτε τον χρήστη του οποίου οι ενέργειες θα προβληθούν στο ημερολόγιο.

.

Η επιλογή του μήνα γίνεται είτε από την μπάρα κύλισης που υπάρχει στα δεξιά του ημερολογίου, είτε χρησιμοποιώντας τα βέλη που υπάρχουν στο μηνιαίο ημερολόγιο, στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης.

Κατά την επιλογή ημέρας εμφανίζονται στο δεξί μέρος της οθόνης οι κινήσεις της συγκεκριμένης ημέρας.

.

Για την εγγραφή μιας ενέργειας επιλέγετε την επιθυμητή ημερομηνία και με διπλό κλικ εμφανίζονται οι επιλογές: «Εξοπλισμού» και «Χρήστη».

Η επιλογή «Εξοπλισμού» εμφανίζει την οθόνη της εργασία «Κινήσεις εξοπλισμού».

Η επιλογή «Χρήστη» σας επιτρέπει να καταχωρήσετε οποιαδήποτε ενέργεια επιθυμείτε και συνδέεται με τον χρήστη της εφαρμογής. Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

 Τίτλος: Συμπληρώστε τον τίτλο της ενέργειας π.χ. ραντεβού.
 Έναρξη: Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα έναρξης της ενέργειας.
 Λήξη: Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα λήξης της ενέργειας.
 Υπενθύμιση: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα αν επιθυμείτε υπενθύμιση και το χρονικό διάστημα αυτής.
 Χρώμα: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα το χρώμα με το οποίο θα εμφανίζεται η ενέργεια στο πίνακα του ημερολογίου.
 Παρατήρηση & Παρατήρηση 2: Συμπληρώστε παρατηρήσεις σχετικές με την ενέργεια.
 Σχόλια: Συμπληρώστε σχόλια που συνδέονται με την ενέργεια.

Για την ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Καταχώρηση».

.

.