Περιοχές τιμοκαταλόγων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήσετε, να μεταβάλλετε και να διαγράψτε την λίστα περιοχών τιμοκαταλόγων των πελατών.

Για την δημιουργία τιμοκαταλόγου πατήστε στο εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png και εισάγετε τον κωδικό και την περιγραφή του τιμοκαταλόγου. Για να διαγράψετε έναν τιμοκατάλογο αρχικά επιλέξτε τον από την σχετική λίστα, πατήστε το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png και απαντήστε καταφατικά στην ερώτηση επιβεβαίωσης διαγραφής. Για να ολοκληρωθεί η διαγραφή επιλέξτε «Καταχώρηση».