Γραφικά

H συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει τις γραφικές απεικονίσεις της οικονομικής εικόνας των αποθεμάτων, των υπηρεσιών/δαπανών, των πωλητών, των πελατών, των προμηθευτών και των λογαριασμών. Αναλυτική παρουσίαση κάθε εικόνας γίνεται στην αντίστοιχη ενότητα.

.

Προηγούμενο

Εξερευνήσεις