Ανανέωση σχετικών προδιαγραφών

Η εργασία ασχολείται μόνο με τις προδιαγραφές που αναφέρονται ως σχετικές σε άλλες προδιαγραφές. Για κάθε μία από αυτές τις προδιαγραφές που έχουν επιλεχθεί, στην κάθε
προδιαγραφή, που έχει σαν σχετική αυτήν την προδιαγραφή, αντιγράφουμε τις Αναλώσεις,τις Επεξεργασίες και τα Κοστολογικά στοιχεία.