Εφαρμογή διατάξεων απαλλαγής ΦΠΑ

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την ενημέρωση της διάταξης απαλλαγής ΦΠΑ στις κινήσεις των υπηρεσιών που έχουν διαφορετική διάταξη από εκείνη της υπηρεσίας. Χρησιμοποιείστε τα φίλτρα επιλογής για τον καθορισμό των παραστατικών πώλησης / αγοράς και επιλέξτε «Εκτέλεση» για ολοκλήρωση της εργασίας.

.