Ισοζύγιο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ισοζυγίου των πελατών, για την περίοδο που θα ορίσετε, βάση του κωδικού συσχέτισής τους. Καθορίστε αν θα εμφανίζονται ή όχι οι εγγραφές που δεν κινήθηκαν στην χρήση και στην περίοδο που ορίσατε καθώς και αυτές με μηδενικό υπόλοιπο. Η εκτύπωση περιλαμβάνει τον κωδικό συσχέτισης, την επωνυμία του κύριου πελάτη και τα σύνολα των χρεώσεων και πιστώσεων της απογραφής, της περιόδου που επιλέξατε, τα προοδευτικά και του υπολοίπου.

.

Επόμενο

Καρτέλες