Χρώματα

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήσετε τον πίνακα με τα χρώματα των ειδών. Δηλώστε αύξοντα αριθμό, κωδικό, ομάδων χρωμάτων και περιγραφή. Από προεπιλογή όλα τα χρώματα θεωρούνται ενεργά για την απενεργοποίηση τους επιλέξτε το πεδίο «Ενεργό». Αν επιθυμείτε δηλώστε την ομάδα που ανήκει κάθε χρώμα. Για την δημιουργία των χρωματικών ομάδων επιλέξτε την εργασία (Πίνακες – Αποθέματα – Χρώμα/Μέγεθος – Ομάδες χρωμάτων). Τα δεδομένα του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στα στοιχεία του είδους όταν ορίζετε πως αυτό έχει ειδική διαχείριση σε χρώμα.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

.

Προηγούμενο

Μεγεθολόγια

Επόμενο

Χρωματολόγια