Ενημέρωση γεωγραφικής θέσης

Για να ενημερωθούν οι γεωγραφικές συντεταγμένες στις ήδη υπάρχουσες εγγραφές, ώστε να είναι εφικτή η προβολή στον γεωγραφικό χάρτη, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εργασία «Ενημέρωση γεωγραφικής θέσης».

Ορίζετε τα δεδομένα που θα ενημερώσει η εργασία (πελάτες, προμηθευτές, παραστατικά πωλήσεων) και επιλέγεται «Επόμενο». Χρησιμοποιείτε τα φίλτρα καθορισμού για την επιλογή των πελατών / προμηθευτών / παραστατικών πώλησης και πατάτε «Εκτέλεση» για ολοκλήρωση της εργασίας.

.