Ενέργειες C.R.M

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά τις ενέργειες C.R.M. και ο τρόπος λειτουργίας της είναι ίδιος με αυτόν των αποθεμάτων.

.

Προηγούμενο

Προμηθευτές