Ενημέρωση προμηθευτών από κεντρικό

Χρησιμοποιήστε την εργασία στα υποκαταστήματα για την εισαγωγή νέων προμηθευτών και την ανανέωση των στοιχείων των ήδη καταχωρημένων προμηθευτών, από το κεντρικό.

Στην οθόνη της εργασίας συμπληρώνετε τα στοιχεία της εγκατάστασης του Capital του κεντρικού, από το οποίο θα γίνει η μεταφορά των δεδομένων.

Στο πεδίο «Από ημερομηνία» κατά την πρώτη εκτέλεση της εργασίας προτείνεται η πρώτη ημερομηνία της χρήσης, διαφορετικά προτείνεται η τελευταία ημερομηνία επιτυχούς εκτέλεσης της εργασίας.

Επιλέγετε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

.