Κατάσταση φόρτωσης

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των ειδών και τις ποσότητες αυτών, που πρόκειται να αποσταλούν/φορτωθούν. Αναλυτικότερα για κάθε είδος προβάλλονται: ο κωδικός, η περιγραφή, η μονάδα μέτρησης, η συνολική ποσότητα και ποσότητα 2, το συνολικό βάρος και όγκος και η συνολική αξία.

.

Προηγούμενο

Κατάσταση ελέγχου

Επόμενο

Ημερολόγιο