Στοιχεία παρτίδων

Αναλυτική αναφορά της εργασίας έγινε στα «Στοιχεία ειδών». Αν και η εφαρμογή το επιτρέπει, ωστόσο τα στοιχεία παρτίδων θα πρέπει να καταχωρούνται από την παρούσα εργασία μόνον εάν τίθεται θέμα μεταφοράς δεδομένων από άλλες εφαρμογές. Κατά τα άλλα τα στοιχεία παρτίδων πρέπει να καταχωρούνται από τα παραστατικά αγοράς. Στις έμμεσες εργασίες [F10] η επιλογή «Ανάλυση υπολοίπου» προβάλει ανά αποθηκευτικό χώρο την ποσότητα υπολοίπου, των αναμενόμενων και των δεσμευμένων.

.