Εισπράξεις

.

Κατά την εισαγωγή σας στην εργασία σας ζητείτε να επιλέξετε πελάτη. Στην συνέχεια η εφαρμογή εμφανίζει το παραστατικό είσπραξης. Τα γενικά στοιχεία του παραστατικού (σειρά και αποθηκευτικός χώρος) συμπληρώνονται αυτόματα βάσει των σχετικών παραμέτρων που έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Υποκαταστήματα). Το πεδίο που αναφέρεται στον πωλητή συμπληρώνεται με την τιμή που υπάρχει στο αντίστοιχο στα σταθερά στοιχεία του πελάτη που επιλέξατε.

Ανάλογα με τα ταμειακό στοιχείο που θέλετε να καταχωρήσετε επιλέξτε την καρτέλα «Κινήσεις» ή «Αξιόγραφα». Η επιλογή του ταμειακού στοιχείου γίνεται από τα πεδία στο κάτω μέρος του παραστατικού. Εισάγετε την αξία του ταμειακού στοιχείου στο αντίστοιχο πεδίο με την χρήση του αριθμολογίου. Μετά την επιλογή του επιθυμητού ποσού χρησιμοποιήστε το εικονίδιο για την εισαγωγή του στο αντίστοιχο πεδίο. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο για την διαγραφή ή την διόρθωση της αξίας και για να δηλώσετε αρνητική τιμή, πριν την εισαγωγή του ποσού χρησιμοποιήστε το εικονίδιο . Για καταχώρηση του παραστατικού επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο και για έξοδο από την εργασία επιλέξτε «Κλείσιμο».

.

.

.

Προηγούμενο

Παραστατικά