Ημερολόγιο

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση του ημερολογίου αποθήκης, όπως διαμορφώνεται από τις αντίστοιχες, καθημερινές συναλλαγές. Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται ανά ημέρα αφορούν:

 την ημερομηνία και τον κωδικό των παραστατικών
 τον κωδικό και την περιγραφή του αποθηκευτικού χώρου
 η αιτιολογία του παραστατικού
 ο αριθμός του αυτοκινήτου
 ο μεταφορέας
 το δρομολόγιο και
 το σύνολο ποσοτήτων και αξιών.

.

Προηγούμενο

Κατάσταση ελέγχου