Ημερολόγιο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ημερολογίου ταμείου, όπως διαμορφώνεται από τις αντίστοιχες, καθημερινές κινήσεις. Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται ανά ημερομηνία αφορούν:

 την ημερομηνία και τον κωδικό των παραστατικών
 τον κωδικό και την επωνυμία του πελάτη ή του προμηθευτή
 τα άλλα έξοδα και
 την συνολική αξία του παραστατικού.

.

Προηγούμενο

Κατάσταση ελέγχου