Ενδεικτικό κόστος προδιαγραφών

Η εκτέλεση της εργασίας ενημερώνει το ενδεικτικό κόστος των προδιαγραφών. Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για τον καθορισμό των προδιαγραφών και επιλέξτε «Εκτέλεση» για ολοκλήρωση της εργασίας. Τα αποτελέσματα της εργασίας είναι ορατά στα «Στοιχεία» των προδιαγραφών στην τρίτη σελίδα.

.