Στατιστική

Η εκτύπωση προβάλει ανά πρόσωπο την συνολική αξία κάθε δαπάνης που συνδέεται με αυτόν. Αναλυτικότερα απεικονίζονται: ο κωδικός και η επωνυμία του προσώπου, ο κωδικός και η περιγραφή της δαπάνης και η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα και η συνολική αξία κάθε δαπάνης.

.

Προηγούμενο

Ημερολόγιο