Κατηγορίες ABC πελατών

Με τη συγκεκριμένη επιλογή ορίζετε τις κατηγορίες των πελατών και το ποσοστό τζίρου κάθε κατηγορίας πελατών.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε κατηγορία είναι ο κωδικός, η περιγραφή, η κατηγορία και το ποσοστό συμμετοχής της συγκεκριμένης κατηγορίας στον συνολικό τζίρο.

.