Υπολογισμός προμηθειών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να υπολογίσετε τις προμήθειες των προσώπων-πωλητών. Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην σελίδα «Προμήθειες» στα «Στοιχεία προσώπων». Τα αποτελέσματα της εργασίας εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία των πωλητών (Διαθέσιμοι πόροι – Ανθρώπινοι πόροι – Στοιχεία προσώπων – Οικονομικά – Κατά περίοδο).

.