Αξίες ανά κατηγορία εντύπου (συνοπτική)

 

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της καθαρής αξίας των μεταβλητών που συμμετέχουν στο φορολογικό έντυπο που επιλέξατε. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι ο κωδικός, η περιγραφή και η καθαρή αξία της κάθε μεταβλητής.

.