Εξερεύνηση προδιαγραφών

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή των στοιχείων προδιαγραφών χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα προτεινόμενα φίλτρα αναζήτησης (κωδικό και περιγραφή προδιαγραφής, κωδικό και περιγραφή του κυρίως παραγόμενου είδους και φάση). Μετά την συμπλήρωση των φίλτρων επιλέγετε «Εκτέλεση» για την προβολή των αποτελεσμάτων.

.

.

Ο πίνακας που εμφανίζεται προβάλλει για κάθε προδιαγραφή τον κωδικό και την περιγραφή της, τον κωδικό και την περιγραφή του κυρίως παραγόμενου είδους και την φάση.

.

Ετικέτα «Επιλογή»: Εμφανίζονται τα φίλτρα αναζήτησης παραστατικών παραγωγής.

Ετικέτα «Εκτυπωτής»: Ορίστε το κανάλι εκτύπωσης της λίστας των παραστατικών παραγωγής που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Ετικέτα «Σε αρχείο»: Γίνεται εξαγωγή των δεδομένων αναζήτησης στον τύπο του αρχείου που θα ορίσετε.

.

Οι παρακάτω επιλογές που υπάρχουν κάτω από την ετικέτα «Ιδιότητες» σας επιτρέπουν να ορίσετε τον τρόπο παρουσίασης των προδιαγραφών.

 Πλαίσιο ομαδοποίησης: Μετακινώντας την επικεφαλίδα, μιας από τις εμφανιζόμενες στήλες, στο γκρι πλαίσιο πάνω από τον πίνακα των προδιαγραφών, με σχετικό μήνυμα, οι προδιαγραφές ομαδοποιούνται με κριτήριο το πεδίο που ορίσατε. Έχετε την δυνατότητα να ζητήσετε αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση των αποτελεσμάτων επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png στην επικεφαλίδα της στήλης, βάσει της οποίας έγινε η ομαδοποίηση.
 Πλαίσιο φίλτρων: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής κάτω από την επικεφαλίδα των στηλών εμφανίζεται πλαίσιο, στο οποίο ορίζετε το κριτήριο βάσει του οποίου η εφαρμογή θα εμφανίσει τις σχετικές εγγραφές.
 Φίλτρα στηλών: Ενεργοποιώντας την επιλογή μπορείτε να επιλέξετε από το σχετικό εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\2.png στην επικεφαλίδα κάθε στήλης, το κριτήριο βάσει του οποίου θα γίνει το φιλτράρισμα των εγγραφών.
 Ανάπτυξη ενός: Αν η ομαδοποίηση των προδιαγραφών γίνει σε πάνω από ένα επίπεδο, η ενεργοποίηση της επιλογής παρουσιάζει τα στοιχεία στο ανώτερο επίπεδο ομαδοποίησης.
 Ανάπτυξη όλων: Αν η ομαδοποίηση των προδιαγραών γίνει σε πάνω από ένα επίπεδο, η ενεργοποίηση της επιλογής παρουσιάζει τα στοιχεία στο κατώτερο επίπεδο ομαδοποίησης.
 Συρρίκνωση ενός: Η ενεργοποίηση της επιλογής συρρικνώνει τις πληροφορίες των ομαδοποιημένων εγγραφών στο κατώτερο επίπεδο ομαδοποίησης.
 Συρρίκνωση όλων: Η ενεργοποίηση της επιλογής συρρικνώνει τις πληροφορίες των ομαδοποιημένων εγγραφών στο ανώτερο επίπεδο ομαδοποίησης.
 Σταθερή ζώνη αριστερά: Η ενεργοποίηση της επιλογής δημιουργεί μια σταθερή στήλη στην αριστερή πλευρά του πίνακα, στην οποία μπορείτε να μετακινήσετε όποια στήλη πληροφοριών των προδιαγραφών επιθυμείτε. Επιλέγετε την επικεφαλίδα της στήλης και την «σύρετε» στη θέση της επικεφαλίδας της σταθερής ζώνης. Μπορείτε να μετακινηθείτε αριστερά/δεξιά του πίνακα κρατώντας σταθερά τα στοιχεία της στήλης που μετακινήσατε στην ζώνη.
 Σταθερή ζώνη δεξιά: Η ενεργοποίηση της επιλογής δημιουργεί μια σταθερή στήλη στην δεξιά πλευρά του πίνακα, στην οποία μπορείτε να μετακινήσετε όποια στήλη πληροφοριών των προδιαγραφών επιθυμείτε. Επιλέγετε την επικεφαλίδα της στήλης και την «σύρετε» στη θέση της επικεφαλίδας της σταθερής ζώνης. Μπορείτε να μετακινηθείτε αριστερά/δεξιά του πίνακα κρατώντας σταθερά τα στοιχεία της στήλης που μετακινήσατε στην ζώνη.
 Αυτόματο μήκος στηλών: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής το μήκος των στηλών αλλάζει και προσαρμόζεται στο μέγεθος του περιεχομένου κάθε στήλης.

.

Οι επιλογές που υπάρχουν κάτω από την ετικέτα «Σχεδιασμός» σας επιτρέπουν να ορίσετε την μορφή του πίνακα.

 Πεδία: Επιλέξτε από τα διαθέσιμα πεδία που υπάρχουν κάτω από τον τίτλο «Προδιαγραφές παραγωγής» εκείνο που επιθυμείτε να προστεθεί σαν στήλη στο πίνακα. Η επιλογή του πεδίου γίνεται είτε με διπλό κλικ είτε «σύροντας» το πεδίο αριστερά στο πίνακα. Για την εμφάνιση των δεδομένων των πεδίων που επιλέξατε κλείστε την εργασία «Σχεδιασμός». Για την μετακίνηση μιας στήλης χρησιμοποιήστε τα βελάκια και για την προσθήκη πεδίων από τον χρήστη το σύμβολο συν (+), εφόσον είναι ενεργό το module των Advanced Reports. Για να μορφοποιήσετε μια στήλη επιλέξτε τον τίτλο της και χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές (τίτλος, πλάτος, στοίχιση, αν θα φέρνει σύνολα και τι αφορούν, γραμματοσειρά και χρώμα στήλης). Για την διαγραφή μιας στήλης, αφού την έχετε πρώτα επιλέξει, επιλέγετε το σχετικό εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png ή την «σύρετε» στο κάτω μέρος της οθόνης.
 Στοιχεία: Αν επιθυμείτε να σώσετε τον πίνακα «Όψη» που δημιουργήσατε επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png και δηλώστε το όνομα της. Για το αν κατά την εισαγωγή σας στην εργασία θα εμφανίζεται η όψη που δημιουργήσατε ή τα φίλτρα επιλογής που υπάρχουν κάτω από την ετικέτα «Επιλογή», επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο. Αν η εκτύπωση της λίστας θέλετε να γίνει σε οριζόντια παράθεση επιλέγετε το σχετικό πεδίο. Στην επιλογή «Zoom» είναι καθορισμένο με διπλό κλικ σε μια προδιαγραφή να γίνεται η προβολή της σχετικής εγγραφής. Για να καταχωρήστε τις αλλαγές επιλέξτε το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png ενώ για ακύρωση το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png.

Για κάθε εργασία (δημιουργία, καταχώρηση, μεταβολή, διαγραφή και ακύρωση) που αφορά τις όψεις υπάρχει αντίστοιχο εικονίδιο. Ο καθορισμός των φίλτρων αναζήτησης κινήσεων εξοπλισμού γίνεται στην εργασία (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Φίλτρα αναζήτησης). Επιλέγοντας με διπλό κλικ το επιθυμητό φίλτρο εμφανίζονται οι σχετικές εγγραφές, ενώ η επιλογή του καθαρισμού, με τον ίδιο τρόπο, απενεργοποιεί το φίλτρο. Για την προβολή μιας όψης την επιλέγετε και κάνετε διπλό κλικ.

.