Κατά τρόπο αποστολής

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του τζίρου των προμηθευτών έχοντας σαν κριτήρια τον τρόπο αποστολής, που έχει δηλωθεί στα σταθερά στοιχεία του προμηθευτή, και την περίοδο που θα επιλέξετε. Για κάθε τρόπο αποστολής προβάλλονται ο κωδικός, η περιγραφή, ο συνολικός τζίρος, ο τζίρος αγορών των ειδών και της λήψης υπηρεσιών/δαπανών.

.