Ημερολόγιο

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ημερολογίου κινήσεων εξοπλισμού.

.

.

Με βάση την ημερομηνία κίνησης για κάθε κίνηση του εξοπλισμού προβάλλονται:

 η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης,
 ο τίτλος,
 ο κωδικός και η περιγραφή του εξοπλισμού,
 ο τύπος κίνησης,
 η κατάσταση της κίνησης,
 το πρόσωπο που τυχόν συνδέεται και
 οι παρατηρήσεις.

.

.

Προηγούμενο

Ευρετήριο

Επόμενο

Καρτέλες