Κινήσεις περιόδου

Η εργασία επιτρέπει τον προβολή και εκτύπωση των κινήσεων των λογαριασμών για δοτό ημερολογιακό διάστημα. Για κάθε λογαριασμό προβάλλονται: ο κωδικός, η περιγραφή, η λογιστική κατηγορία, η χρέωση και η πίστωση την προηγούμενης και της καθορισμένης χρονικής περιόδου.

Ο κωδικός του λογαριασμού λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

Προηγούμενο

Ισοζύγιο

Επόμενο

Ημερολόγιο