Στατιστική κατά χρώμα / μέγεθος

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των στατιστικών στοιχείων των ειδών κατά χρώμα/μέγεθος. Επιλέξτε αποθηκευτικό χώρο και μέγεθος σύγκρισης.

Για κάθε επιλεγμένο είδος εμφανίζονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 η μονάδα μέτρησης,
 η ποσότητα υπολοίπου, αναμενόμενων, δεσμευμένων και πλασματικού υπολοίπου και
 η ανάλυση υπολοίπου κατά χρώμα/μέγεθος. Στην ανάλυση κατά χρώμα/μέγεθος οι ποσότητες που εμφανίζονται αφορούν το μέγεθος (απογραφή ή υπόλοιπο ή αναμενόμενα ή δεσμευμένα ή υπόλοιπο συν αναμενόμενα ή υπόλοιπο μείων δεσμευμένα ή πλασματικό υπόλοιπο) που ορίσατε στο «Πεδίο».

Ο κωδικός του είδους λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.