Κατά μεταφορέα

Η εργασία σας επιτρέπει την εκτύπωση και προβολή της καθαρής αξίας των πωλήσεων ανά μεταφορέα.

.