Ανάλυση υπολοίπων

Η εργασία σας επιτρέπει την παρακολούθηση των υπολοίπων των ειδών σας ανά μονάδα μέτρησης και αποθηκευτικό χώρο. Η απεικόνιση των υπολοίπων δίνεται με δύο τρόπους, αριθμητικό και γραφικό.

 

Τα στοιχεία παρουσιάζουν το υπόλοιπο, τα αναμενόμενα, τα δεσμευμένα και το πλασματικό υπόλοιπο. Το πλασματικό υπόλοιπο ισούται με το άθροισμα του υπολοίπου και τον αναμενόμενων μείον τα δεσμευμένα.

 

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες.

  • Κινήσεις είδους [F2]

Άμεσα στοιχεία είδους [F3]