Αντιστοίχιση συνόψεων

Η εργασία αφορά την αντιστοίχιση των εγγραφών myDATA που δημιουργήθηκαν με την εργασία «Λήψη συνόψεων», με παραστατικά αγοράς.