Αποστολή χαρακτηρισμών

Η εργασία ασχολείται με τις εγγραφές myDATA του διαστήματος του διαλόγου με Κατάσταση χαρακτηρισμού: «Εκκρεμές (προς αποστολή)» και την αποστολή των χαρακτηρισμών τους στην ΑΑΔΕ.

Επόμενο

Εικόνα myDATA