Λήψη συνόψεων

Η εργασία αυτή, μετά από επικοινωνία με την ΑΑΔΕ, δημιουργεί εγγραφές myDATA όπου εμείς αναφερόμαστε ως λήπτης ή στην ειδική περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποστολής, ως εκδότης.