Εγγραφές που δεν έχουν αποσταλεί

.

Η εκτύπωση εμφανίζει τις εγγραφές myDATA που δεν έχουν αποσταλεί στην ΑΑΔΕ, είτε οι ίδιες είτε η ακύρωσή τους.

.