Κατάσταση ελέγχου

Η εκτύπωση εμφανίζει τα πλήρη στοιχεία των εγγραφών myDATA.

.