Χαρακτηρισμός λιανικών πωλήσεων

Η εκτύπωση αφορά τα παραστατικά πωλήσεων λιανικής που δεν είναι Ακυρωμένα, με Σειρά που έχει «Εξαίρεση αποστολής στα myDATA» ΝΑΙ και στον σχεδιασμό του παραστατικού «Κωδικό myDATA αποστολής από εκδότη» έναν από τους:

 11.1 Απόδειξη λιανικής πώλησης (ΑΛΠ)
 11.2 Απόδειξη παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ)
 11.3 Απλοποιημένο τιμολόγιο
 11.4 Πιστωτικό στοιχείο λιανικής
 11.5 ΑΛΠ / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων

.

Προηγούμενο

Απόκλιση διαβίβασης