Εορτολόγιο επαφών

Εορτολόγιο επαφών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση του εορτολογίου των προσώπων επαφής των πελατών και των προμηθευτών. Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε πρόσωπο επαφής είναι:

  • η ημερομηνία εορτής και γενεθλίων
  • ο κωδικός και η επωνυμία του πελάτη ή του προμηθευτή που συνδέεται
  • η θέση
  • τα τηλέφωνα επικοινωνίας και
  • το email.