Ενημέρωση λογιστικής

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Image 5.jpg

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να γίνει μαζική ενημέρωση της λογιστικής από τα διάφορα παραστατικά συναλλαγών. Καθορίζεστε το χρονικό διάστημα των κινήσεων που θέλετε να ενημερώσετε. Η εφαρμογή προτείνει αυτόματα την τρέχουσα ημερομηνία. Επιλέξτε αν θέλετε επανενημέρωση των ήδη ενημερωμένων εγγραφών και επιλέξτε «Εκτέλεση» για να αρχίσει η διαδικασία της ενημέρωσης. Στην οθόνη εμφανίζεται το ποσοστό ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Αν χρειαστεί να διακόψτε την εργασία επιλέξτε «Διακοπή». Η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα ολοκλήρωσης της εργασίας και σε περίπτωση λαθών. Επιλέγοντας «Επόμενο» προβάλλονται τα λάθη που εντοπίστηκαν.

.

Προηγούμενο

Έλεγχος ΑΦΜ