Ενημέρωση διακανονισμών

Χρησιμοποιήστε την εργασία μετά από κάθε αλλαγή που γίνεται στους διακανονισμούς ώστε να ενημερωθούν τα αντίστοιχα παραστατικά. Αρχικά επιλέγετε τις κινήσεις των πελατών που θέλετε να ενημερωθούν και στη συνέχεια επιλέγετε «Εκτέλεση». Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα