Ενημέρωση συνόψεων και χαρακτηρισμών

Η εργασία ασχολείται με τα παραστατικά πωλήσεων ή/και αγορών που με βάσει την παραμετροποίηση τους έχουν «Κωδικό αποστολής εκδότη ή λήπτη» και αν δεν υπάρχει εγγραφή myDATA την δημιουργεί μαζί με τον χαρακτηρισμό της, ενώ αν υπάρχει εγγραφή myDATA και έχει Κατάσταση: «Εκκρεμές», τότε επανενημερώνει την σύνοψη μαζί με τον χαρακτηρισμό της. Αν ο χρήστης έχει επιλέξει «Ανανέωση των ήδη απεσταλμένων χαρακτηρισμών» και η εγγραφή myDATA έχει Κατάσταση χαρακτηρισμού: «Ενημερωμένο», τότε επανενημερώνει τον χαρακτηρισμό της και αλλάζει την Κατάσταση χαρακτηρισμού σε «Εκκρεμές (προς αποστολή)».

Η εργασία ασχολείται και με τα παραστατικά πωλήσεων ή/και αγορών που είναι συνδεδεμένα με εγγραφές myDATA και δεν ανήκουν στα παραπάνω. Αν η εγγραφή myDATA έχει Κατάσταση χαρακτηρισμού διαφορετική από «Ενημερωμένο» τότε επανενημερώνει τον χαρακτηρισμό της, ενώ αν ο χρήστης έχει επιλέξει «Ανανέωση των ήδη απεσταλμένων χαρακτηρισμών» και η εγγραφή myDATA έχει Κατάσταση χαρακτηρισμού: «Ενημερωμένο», τότε επανενημερώνει τον χαρακτηρισμό της και αλλάζει την Κατάσταση χαρακτηρισμού σε «Εκκρεμές (προς αποστολή)».

 

.