Μαζική αλλαγή κατάστασης

Η εργασία επιτρέπει την μαζική αλλαγή της κατάστασης των παραστατικών παραγωγής.