Επαφών προμηθευτών

Επαφών προμηθευτών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την εκτύπωση ετικετών των επαφών των προμηθευτών.

  • Επιλογή σχεδιασμού: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα το σχετικό σχεδιασμό, όπως αυτός έχει δημιουργεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Ετικέτες).
  • Πλήθος: Ορίστε το πλήθος των ετικετών που θα εκτυπωθεί για κάθε επαφή.
  • Επιλογή θέσης πρώτης ετικέτας: Ορίστε την θέση της πρώτης ετικέτας.
  • Αναλυτική επιλογή ειδών: Καθορίστε αν θα γίνει ή όχι αναλυτική επιλογή των επαφών. Αν δηλώσετε να μην γίνει αναλυτική επιλογή συνεχίστε επιλέγοντας «Εκτύπωση». Σε αυτή την περίπτωση θα εκτυπωθούν ετικέτες για όλες τις επαφές όλων των προμηθευτών. Αν δηλώσετε να γίνει αναλυτική επιλογή συνεχίστε επιλέγοντας «Επόμενο». Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να καθορίστε τις επαφές για τις οποίες θα εκτυπωθούν ετικέτες και επιλέξτε πάλι «Επόμενο». Η εφαρμογή εμφανίζει τις σχετικές επαφές. Με [Space] επιλέγετε ή αποεπιλέγετε τις επαφές, για τις οποίες θα εκτυπωθούν ετικέτες και ανάλογα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η στήλη «Εκτελ.». Για μεταβολή του πλήθους των ετικετών ανά επαφή επιλέξτε [F2]. Για ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Εκτύπωση». Το εικονίδιο  που υπάρχει δίπλα στο πεδίο «Εκτύπωση» σας δίνει την δυνατότητα να ορίσετε τον κανάλι εκτύπωσης.
Προηγούμενο

Επαφών πελατών