Αναπαραγγελία κατά Α.Χ.

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των ορίων ασφαλείας ανά αποθηκευτικό χώρο. Ορίστε αν η κατάσταση θα περιλαμβάνει τα αναμενόμενα και θα αφαιρεί τα δεσμευμένα.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται για κάθε είδος αφορούν:

 τον κωδικό και την περιγραφή του αποθηκευτικού χώρου και του είδους,
 την μονάδα μέτρησης,
 το όριο ασφαλείας και αναπαγγελίας
 το υπόλοιπο
 τα αναμενόμενα
 τα δεσμευμένα και
 την ποσότητα της ελάχιστης παραγγελίας.

Η στήλη «Ελάχιστη παραγγελία» αναφέρεται στην ποσότητα του είδους που θα πρέπει να παραγγείλετε βάσει του ορίου αναπαραγγελίας του έχετε ορίσει ανά αποθηκευτικό χώρο. Ο κωδικός του είδους λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.